znak produktu

 :: 

znak produktu

P.U.H.P. Duda

Znak graficzny dla producenta ekskluzywnych drzwi oraz zgłoszenie znaku w Urzędzie Patentowym.