raport roczny

 :: 

raport roczny

Warta SA

Raport roczny w formie prezentacji on-line.
Projekt graficzny i wykonanie.