kreacja marki

pozytywne wyróżnienie

logo

Logo i marka firmy niejednokrotnie stanowią znaczną część wartości firmy. Dobrze opakowany produkt, sprzedaje się lepiej. Produkt o znanej marce, ma większe szanse na większą sprzedaż w wyższej cenie. Dobre logo to podstawa sukcesu, nasz doświadczony zespół pomoże Ci w stworzeniu i rozwoju wizerunku poprzez:

  • analizę działań konkurencji i kreację nazwy,
  • stworzenie znaku i wybór typografii,
  • opracowanie strategii komunikacji w tym komunikatów i kanałów ich dystrybucji.

księga znaku / identyfikacja wizualna

Opracowujemy logo i zasady jego użycia, dokumentów firmowych, reklam, katalogów, stron www, oznakowań budynków, gadżetów, itp. tak aby identyfikacja wizualna była skuteczna i łatwa do wykorzystywania. Realizujemy projekty z uwzględnieniem skali jej użycia, zakładanego kosztu produkcji elementów oznakowania i trwałości. Mamy szerokie doświadczenie w produkcji które wykorzystujemy już na etapie projektowania, tak by zrealizować wszystkie zakładane w projekcie cele.

kreacja marki

Produkt markowy to produkt rozpoznawalny, w odniesieniu do którego prowadzona polityka brand marketingu, przekłada się na sprzedaż. Naszym nadrzędnym celem jest budowa solidnych i stabilnych marek, odpornych na wpływ koniunktury, kryzysy czy działania konkurencji.

Świadczymy usługi z zakresu zarządzania marką, doboru odpowiedniej strategii do cyklu życia marki, śledzenia wpływu działań marketingowych na kształtowanie się wartości marki. Wskazujemy możliwe opcje pozycjonowania na tle konkurencji oraz planujemy odpowiednie wsparcie działaniami promocyjnymi. Nasze badania mogą mieć charakter badań ad hoc, bądź też ciągłego monitoringu danego zagadnienia i interesującej cechy.

wybrane realizacje